Öne Çıkan Yayın

CALLING FOR THE INTERNATIONAL WOMEN*S STRUGGLE DEMO

8TH MARCH 2017 DEMO BEGIN: 16:30 WARSCHAUER STR. CORNER REVALER STR.(Demo will pass through Skalitzer Strasse and end in Oranienplatz) ...

23 Şubat 2017 Perşembe

Banga me ji bo meşa tekoşina jinan a enternasyonalist 8 é adaré 2017 an.

Banga me ji bo meşa tekoşina jinan a enternasyonalist 8 é adaré 2017 an.
16:30 Warschauer Str. ve Revaler Str. köşesi -18:00 Oranienplatz

em li dijé sistemé di raperiné de nin
em ji bo ked u jiyana xwe,  xwe réxıstın dikin, tekoşin dikin.
Li dijé dagirkirina bedenen me em xwe diparézin.
hem ji bo edeleta ciwaki u hem ji siyasi em tevdigerin.
Wek ku di rabirduyi de me wa kiribu.


Em hewldana dewlet u ciwaké red dikin ku me tekeli rewakirina nijadperesti dike.
Di şeva sersala çu de li navenda Avrupa li péş koln katedrali de bi bahane ya parastina jinan érişek nijadperesti hat afirandin. Em li dijé ev manipulasyoné şer dikin, bi ev sedemé li dijé brayén me  em destur nadin ku hun me bikarbinin.

em li dijé hemu curén zordestiyéne ku sistema serdesti ya mér dagirkeri, hejari, şer, koçberi u tundi diafirine. Em  Di nav piştevaniyek de dest bi dest didin u tekoşin dikin

kapitalizm ji keda jinan a nay ditin u bi zoré u bi girédaybuniya abori ve nay mişekirin héz digire. Divé qanuni, divé di karen bé qanuni de şert u merc çend xırab dibe bila bibe ji jinan re her rewşé xırab ji bo karkirin té péşkeşkirin. Di ev sisteme de ji bo jinan rizgarbuni tune. Sergewrebuniya sipiyan xwe bi imtiyazén nijadperesti u poli dide jiyankirin. Feminizma me di mijarén zayendiya ciwaki, nijad u poli de pala xwe dide edeleté.

Em li dijé sistema kapitalist u emperyalist bi berjewendiyé xwe yé bi xwin  armanca wi ku me bé deng bike em xwe réxistin dikin u em li dijé derkatina wi bang dikin.

Li heremén şer de jin, ku direvin u di réyén revin de ji ber ku jinin dubare rasté erişe tén. Li wargehan de, zindanan de, cihén fermi de u di dadgehan de jin,  di mecburiyeta tékoşine de ji diminin  ku bi aliyén polis u hézén dewleté ve tundiya cinsi té kirin. Tacavüzé hem wek alavek şeré, wek silahek u hem ji wek metodek işkencey bikartinin. Jin li her cihé de şer dikin, li birimén heri biçuk malbaté de ji di rexistiné de şer dikin.

Em, divé di aliyén ciwakek kapitalist a dagirker , divé rejimek diktatori de bé bikaranin li dijé tundiya cinsi xwe rexistindikin.

jin bedana wi ketiye dest, hatiye kolekirin, hatiye froştin, hatiye istismarkirin u hatiye dakirkirin. Ji bo xilasbuniya  cinayetén jin u sucén nefreti ya li dijé jinén trans bil lezgini…

jin li hemu cihané de berxwedidin. Hérs u berxwedana me yé kollektif, xeyal u heviyén me  héz dide tekoşina me yé enternasyonel

8 é adaré em derkevin kolananu di roja tekoşina nevnetewi a jinan de raperina xwe bi hev re bi qirin.


***ku me jin nivisi: LBTI (lezbiyen,bisexuel,tranıntersex ji qest dikin)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder