Öne Çıkan Yayın

CALLING FOR THE INTERNATIONAL WOMEN*S STRUGGLE DEMO

8TH MARCH 2017 DEMO BEGIN: 16:30 WARSCHAUER STR. CORNER REVALER STR.(Demo will pass through Skalitzer Strasse and end in Oranienplatz) ...

9 Mart 2017 Perşembe

Rbb video from the demo


All Power to the Women*

http://mediathek.rbb-online.de/tv/rbb-AKTUELL/Frauen-Power-f%C3%BCr-alle/rbb-Fernsehen/Video?documentId=41256140&topRessort=tv&bcastId=3907840


5 Mart 2017 Pazar

Street action 04.03

Street action 04.03, flyer distribution and inviting women* to the demo. We have read out the call in different languages.
We started in Platz der Luftbrücke, passed through Tempelhof Lager, and Tempelhof field and finished in Boddingstrasse.

2 Mart 2017 Perşembe

中文(简体)

中文(简体)
女人*
有权力者

大家来着 参加国际. 妇女节游行 2017年3月8日 开始下午4点半 在口: REVALER STR. X WARSCHAUER STR. 结束晚上6点半到
ORANIENPLATZ
我们起立。我们反抗制度。我们会工作,我们的生活准
得好。我们奋战。
我们的身体不要利用。我们起立,一起反抗​国家​权力 。总是反抗了。
我们
让政策把我们互相争斗。我们不同种族主义。
过年前夜在德国的大城市克隆路上种族主义很特别了。警察太多。是保护女人的意思。意思不行。我们不会被种族主义分开。我们一起走。我们大家。
我们一起战斗抑制。战斗家长制,战利用,战贫穷,战斗战争。我们都可以一起完成所有的坏事。因为我们一起装。
怎么保持资本主义?不把自由给女人。不把好名工作给女人。可能你的工作太难或钱
够或没有安全。但女人的工作还难。女人的工资还少。我们的安全还少
我们的系统没有平等。资本主义越来越状。天天复制权威层次。天天白种人把种族主义和阶级的特权让他们自丰富
我们想用女权主义把性别歧视和种族主义和资本主义停止。我们起来一起推翻系统。因为女人总是有危险。女人强奸受害者。在监狱和劳改营女人被警察强奸。那里没有办法,那里没有帮助。但我们这里一起,我们装女人,我们女权主义者。我们战斗路上,家里,上班,到处都会战斗改善我们的生活质量
我们已经准备战斗性别歧视的暴力。随便我们谁暴力者。社会的性别歧视不同。系统的暴力不同。所有的对妇女的暴力我们不要保持
女人的身体今还开发的,还奴役的,卖得。我们会停止,我们会战斗,我们不会坐着看女人的或换性者的惨杀
我们一起努力。我们几十亿女人互相帮助。我们努力改善,我们的梦一样,我们的希望一样。我们战斗一起。我们会改善女权
3月8日是国际妇女节。来让我们走路上,来着反叛
«我们»是女人,女同性恋者,男同性恋者,双性恋着和与跨性别者

8th March celebration with Dest Dan on 5th March Sunday

5th of March on Sunday
am Sonntag 5. Marz


Address: Rezidensstrasse 54 (Nav Dem), 13409 Berlin


23 Şubat 2017 Perşembe

Banga me ji bo meşa tekoşina jinan a enternasyonalist 8 é adaré 2017 an.

Banga me ji bo meşa tekoşina jinan a enternasyonalist 8 é adaré 2017 an.
16:30 Warschauer Str. ve Revaler Str. köşesi -18:00 Oranienplatz

em li dijé sistemé di raperiné de nin
em ji bo ked u jiyana xwe,  xwe réxıstın dikin, tekoşin dikin.
Li dijé dagirkirina bedenen me em xwe diparézin.
hem ji bo edeleta ciwaki u hem ji siyasi em tevdigerin.
Wek ku di rabirduyi de me wa kiribu.


Em hewldana dewlet u ciwaké red dikin ku me tekeli rewakirina nijadperesti dike.
Di şeva sersala çu de li navenda Avrupa li péş koln katedrali de bi bahane ya parastina jinan érişek nijadperesti hat afirandin. Em li dijé ev manipulasyoné şer dikin, bi ev sedemé li dijé brayén me  em destur nadin ku hun me bikarbinin.

em li dijé hemu curén zordestiyéne ku sistema serdesti ya mér dagirkeri, hejari, şer, koçberi u tundi diafirine. Em  Di nav piştevaniyek de dest bi dest didin u tekoşin dikin

kapitalizm ji keda jinan a nay ditin u bi zoré u bi girédaybuniya abori ve nay mişekirin héz digire. Divé qanuni, divé di karen bé qanuni de şert u merc çend xırab dibe bila bibe ji jinan re her rewşé xırab ji bo karkirin té péşkeşkirin. Di ev sisteme de ji bo jinan rizgarbuni tune. Sergewrebuniya sipiyan xwe bi imtiyazén nijadperesti u poli dide jiyankirin. Feminizma me di mijarén zayendiya ciwaki, nijad u poli de pala xwe dide edeleté.

Em li dijé sistema kapitalist u emperyalist bi berjewendiyé xwe yé bi xwin  armanca wi ku me bé deng bike em xwe réxistin dikin u em li dijé derkatina wi bang dikin.

Li heremén şer de jin, ku direvin u di réyén revin de ji ber ku jinin dubare rasté erişe tén. Li wargehan de, zindanan de, cihén fermi de u di dadgehan de jin,  di mecburiyeta tékoşine de ji diminin  ku bi aliyén polis u hézén dewleté ve tundiya cinsi té kirin. Tacavüzé hem wek alavek şeré, wek silahek u hem ji wek metodek işkencey bikartinin. Jin li her cihé de şer dikin, li birimén heri biçuk malbaté de ji di rexistiné de şer dikin.

Em, divé di aliyén ciwakek kapitalist a dagirker , divé rejimek diktatori de bé bikaranin li dijé tundiya cinsi xwe rexistindikin.

jin bedana wi ketiye dest, hatiye kolekirin, hatiye froştin, hatiye istismarkirin u hatiye dakirkirin. Ji bo xilasbuniya  cinayetén jin u sucén nefreti ya li dijé jinén trans bil lezgini…

jin li hemu cihané de berxwedidin. Hérs u berxwedana me yé kollektif, xeyal u heviyén me  héz dide tekoşina me yé enternasyonel

8 é adaré em derkevin kolananu di roja tekoşina nevnetewi a jinan de raperina xwe bi hev re bi qirin.


***ku me jin nivisi: LBTI (lezbiyen,bisexuel,tranıntersex ji qest dikin)


Photos from last Saturday, Alexanderplatz: flyer distribution & calling the women* to the demo

https://www.facebook.com/events/1876318802650807/
(facebook event for the demo)